Onderhoudssubsidie voor monumentale panden

Woon je in een monumentaal pand? Dan kom je in aanmerking voor subsidie voor het onderhoud van je woning. Geen overbodige luxe, want een oud pand in goede staat houden is veel werk.

In dit artikel lees je wanneer je in aanmerking komt voor subsidie en welke vormen van onderhoud gesubsidieerd worden.

Monument renoveren

Een monumentaal pand opknappen tot een moderne woning, met behoud van authentieke elementen? Voor velen is het een droom. Denk alleen al aan de populariteit van bijvoorbeeld vooroorlogse woningen en woonboerderijen. Wie het budget heeft, verzekert zich van een authentieke, karaktervolle woning die toch van alle gemakken is voorzien. Het kost echter nogal wat om dat doel te bereiken. En daarmee is de kous nog niet af. Wie een monument renoveert, is nog niet van hoge onderhoudslasten verlost. Hoe ouder een pand, hoe groter de onderhoudsbehoefte.

Subsidie op monumenten

Gelukkig is dergelijk onderhoud niet alleen in het belang van de eigenaar. Goede zorg voor monumenten is in het collectief belang, zo vindt de overheid. Daarom komt zij eigenaren van rijksmonumenten tegemoet met een subsidieregeling. Is je monumentale woning toe aan monumentaal schilderwerk? Dan kun je tot wel 38 procent van de onderhoudskosten gesubsidieerd krijgen. Je schiet deze kosten wel voor, want de subsidie wordt uitsluitend achteraf uitgekeerd. Deze regeling vervangt per 2019 de fiscale aftrekbaarheid voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. Zo berichtte ook de NOS, eind vorig jaar.

Onderhoudswerk

De subsidieregeling voor monumenten beperkt zich niet tot specialistisch onderhoudswerk dat eigen is aan de monumentale status. Ook regulier onderhoud, zoals het repareren van daken en goten en schilder- en metselwerk, komt in aanmerking voor subsidie. Hiervan is de achterliggende gedachte tenslotte dat het monument in goede staat wordt gehouden. Wel is de subsidie voorbehouden aan onderhoudswerk. Verbouwingen vallen in principe niet onder de regeling.

Ook is de subsidieregeling bedoeld voor noodzakelijk onderhoud. Letterlijk spreekt men van ‘Instandhoudingssubsidie’. Schilderwerk ten behoeve van (achterstallig) onderhoud komt ervoor in aanmerking, maar wie toe is aan een frisse nieuwe kleur zal dit toch echt zelf moeten bekostigen. Nog even los van de vraag of een andere kleur überhaupt is toegestaan binnen de kaders van de monumentale status. Sowieso iets om stil bij te staan, bij onderhoud en renovatie van monumenten.

Overige monumenten

Niet elk monument is een woning. Vanzelfsprekend komen ook de eigenaren van monumenten die niet voor woondoeleinden geschikt zijn in aanmerking voor subsidie. Sterker nog: de subsidieregeling voor niet-woningen is gunstiger dan die voor woningen. Wie een niet-woning met monumentale status bezit, kan tot wel 60 procent van de onderhoudskosten aan subsidie toegekend krijgen.

Of je nou woont in een rijksmonument, een ouder, niet-monumentaal pand of zelfs in een relatief nieuwe woning: onderhoud is belangrijk. Voor je eigen wooncomfort én voor de aanblik en waarde van je pand. Stel onderhoud niet nodeloos uit en kies voor een vakman. Daarmee doe je jezelf een groot plezier. En mocht je dan toch in een monument wonen, dan maakt de overheid die keuze net iets makkelijker voor je.